Forrige emisjon ble utført i april 2018.

Resultatet ble en utvidelse av aksjekapitalen til kr 201.000,-.

Den nye emisjonen er åpen for alle interesserte, både nåværende aksjonærer, tidligere aksjonærer i Polarporten AS og nye interesserte.

Emisjonen begrenses til 100 nye aksjer som tilsvarer en 50 % kapitalutvidelse.

I juni iår beordret statsråden en samlet plan for E8, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. Det statlige veibyggeselskapet Nye Veier AS utarbeider nå en samlet løsning for prosjektene. 

I ukene etter 1. oktober kan vi forvente en videre behandling av regplanen for E8. Etter E8-planen kan vi forvente en behandling av Tindtunnelens innleverte plan og utredninger.

Hvis kommunen vedtar regplanen i 2018, så kan anleggsstarten komme i 2019.

Med de aktuelle emisjonene er vi bedre forberedt på de situasjonene som kommer.

Selskapets aksjonærliste finnes under Aksjeinformasjon.

Tegningsperioden i denne emisjonen er 26. september - 4. oktober 2018.