Tindtunnelen – 10 argumenter

  1. Dobbeltløps, 4-felts tunnel er beste løsning, med offentlig deltakelse for å redusere bompengesatsene.

  2. Bilbrukerne kan tjene inn 24,2 millioner km bilkjøring på årsbasis. Du sparer opptil 13,5 km pr tur og 27 km tur – retur.

  3. På Vegvesenets budsjetter kan spares inn over 1.000 mill kr på E8 i Ramfjord og ny 4-felts E8 gjennom Tromsdalen sentrum.

  4. 7.400 tonn kulldioksyd (CO2) fjernes fra området hvert år, dvs ca 15 % av alle bilavgasser i området. Dette blir 184.500 tonn i analyseperioden på 25 år.

  5. Tindtunnelen kan levere steinmasser på 3,6 – 4,5 millioner m³ til andre utbyggingsprosjekter i kommunen.

  6. Ny E8 over Ramfjordmoen til Tindtunnelen gir næringslivet 4 km vegfasade langs Europavei, med næringsområder på flere hundre mål langs veien. Breivikeidet og Ramfjorden kan bli Tromsøs viktigste utbyggingsområde for boligbygging og næringsliv.

  7. Støyplagen fra trafikk reduseres med 30 % på strekningen Tomasjord – Tromsdalen – Sandvikhøyden – Fagernes.

  8. Tindtunnelen fjerner tungtrafikk på over 700 tungbiler pr døgn og vanlig trafikk på over 5.000 biler pr døgn fra nåværende E8, og fra tettbebyggelsen i Tromsdalen og Fagernes.

  9. Tindtunnelen med ny E8 fører all fjerntrafikk utenom Fagernes sentrum og Tromsdalen sentrum.

  10. Tindtunnelen kan bygges 10-20 år før offentlige budsjetter kan prioritere prosjektet.

 

Tindtunnelen Tromsø AS
Hans Nilsens vei 1
9020 Tromsdalen 
Tlf. 918 85 443