Tindtunnelen fra Tomasjord til Ramfjordmoen kan stå ferdig til 2020-21. Da kan du kjøre 10,5 km i tunnel med hastighet 90-100 km/t og spare opptil 13,5 km hver veg.

Tunnelprosjektet trenger aksjonærer for å holde tempo og fremdrift i planleggingen... 

Tindtunnelen fra Tomasjord til Ramfjordmoen kan stå ferdig til 2020-21.
Da kan du kjøre 10,5 km i tunnel med hastighet 90-100 km/t og spare opptil 13,5 km hver veg
, dvs 27 km kjøreveg innspart tur-retur for hver tur mellom byen og Innlandet. Du tjener både på bilutgifter og inntjent TID i forhold til bompengene som betales.

Tunnelmunningene planlegges på Ramfjordmoen litt sørvest for EISCAT og på Tomasjord like nord for Troms Kraft, ca 400 meter sør for Tromsøysundtunnelen.

Tunnelprosjektet trenger aksjonærer for å holde tempo og fremdrift i planleggingen
Aksjene koster kr 1035,- pr stk (pålydende kr 1000,-) og betales tilbake med renter ved nedbetalt tunnel. Pr juni 2015 ble passert 360 aksjonærer og over kr 2.450.000 i aksjekapital i tidligere Polarporten AS.

Bygging av tunnelen er beregnet å koste ca 3.000 mill kr for dobbeltløps, 4-felts tunnel i 2017 prisnivå. Aksjekapitalen brukes til planlegging og utredning, og byggefinansiering foretas i det internasjonale banksystemet ved pantsetting av bompengeinntektene for tunnelen. Drift og byggefinansiering blir ikke aksjonærenes ansvar.

Tindtunnelen blir den nye E8 og vil bidra til et bedre transportnett for byen og distriktene rundt. Tunnelen blir ny innfartsveg til ishavs-hovedstaden. Tunnelen kan forbedre sjansene for tildeling av store arrangementer til Tromsø. Ny 4-felts motorveg gjennom Tromsdalen sentrum kan bli overflødig pga Tindtunnelen.

Tungtrafikken mot Breivika og Nordøya kan kjøre direkte inn i Tromsøysundtunnelen, og Tindtunnelen flytter trafikk fra brua over til tunnelen under sundet.

Send oss navn og adresse, så sender vi informasjon om aksjetegning og gjennomføring av tunnelprosjektet. Du kan kontakte oss på mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf til styreleder Magne Nymo, 90894237, eller prosjektleder Terje Walnum, tlf 91885443.