Ramfjordbrua ved Leirbakken kan bli droppet.

I rapporten "Innfarter til Tromsø" fremmer Statens Vegvesen et nytt veiforslag om hovedvei fra Buktamo på E6 direkte til Tromsø uten å ta den lange omveien via Nordkjosbotn og Lavangsdalen.

Veginnkortingen kan bli på 58 - 63 km med tilvarende redusert reisetid. Fordelene kan oppnås for Narvik - Tromsø, Bardu - Tromsø, Harstad - Tromsø, hele Sørfylket, Midtfylket og Nordre Nordland.

Prosjektet foreslår ny bru over Ytre Ramfjord ved Ramfjordnes (Olavsvern). Dessuten kommer nye bruer over Balsfjord, Malangen og Målselva til kostnader ca 9 milliarder kr.

Vi kan ikke regne med at staten og Stortinget vil bygge 2 lange bruer over Ramfjorden når den ene er overflødig. Så brua ved Leirbakken lever usikkert inntil den nye situasjonen er avklart.

Når vestre E8-trase med Leirbakken-bru blir droppet, så åpnes det pånytt for østre E8-trase i Ramfjord med Tindtunnelen mellom Tomasjord og Ramfjordmoen. Sammen med Ullsfjordforbindelsen blir det skikkelig veginnkorting mellom Nord-Troms og Tromsø.

Prosjektet Målselvveien er nå på offisiell høringsrunde med svarfrist 23. april.

Etterpå blir det aktuelt med en fylkesdelplan for rask gjennomføring av prosjektet.