Vegvesen på villspor

Både vegdirektør Gustavsen og journalist Oddvar Nygård kritiserer undertegnede for at jeg angriper regionvegsjef Naimak for hans mangelfulle samfunnsøkonomiske veganalyser. For ordens skyld skal nevnes at Naimak tåler en trøkk, og han er i stand til å svare for seg selv.

(Trykket i iTromsø 8. april 2016. Nordlys har avvist å trykke dette tilsvaret til Gustavsen og Nygård)

Det er nesten komisk at de 2 herrene bruker betegnelsen personangrep for å unngå det som kritikken handler om: Naimak har levert en samfunnsøkonomisk vurdering av østre E8 som ingen samfunnsøkonom kan levere til eksamen og bestå. Dette er sakens kjerne.

Skylder på ”oppskrifter”

At vegdirektøren forsvarer Naimak og skylder på ”oppskrifter” fra departementet, det bekrefter bildet av en vegetat som ikke vet hva de snakker om, når samfunnsøkonomiske konsekvenser skal beskrives. Det er dessverre ikke nytt at Vegvesenet er gode på vegteknikk og mindre gode på samfunnsmessige vurderinger.

Valget mellom østre og vestre E8 har vært en stor, forsinkende vegsak i Tromsø i mange år. I 2014-15 fremla Naimak alle sine argumenter for fylkesmannen og regjeringen, med bastante påstander om økonomien. Dept’et og regjeringen valgte østre E8, og de begrunnet valget bl a med kortere tilknytning til UFB (Ullsfjordforbindelsen) og Tindtunnelen (TT). Vestre E8 ble vurdert som dårligst.

 
Byråkratenes marsjordre

Da har statsbyråkrat Naimak og vegdirektøren fått sine marsjordrer om østre E8 som de bare skal lystre. I februar 2016 fremla etatene forslag til NTP 2018-29, fremdeles i god orden vedr østre E8, men Naimak glemte å være fullstendig i den samfunnsøkonomiske analysen.

Noen i Tromsø byråd fikk panikk pga lav prioritet for E8 og begynte å rope om vestre E8 som løsning. Naimak fyrte opp under debatten ved å hevde at vestre er et mye bedre samfunnsøkonomisk prosjekt. På dette punktet hevder jeg at han ikke har peiling.

Både Tromsø kommune og dept’et begrunnet valget av østre E8 med nærmere tilknytning til Tindtunnelen og UFB. Naimak har fremlagt en vurdering som IKKE har med noen av disse momentene. Da er hans analyse, med all respekt, særdeles mangelfull.

Kjøredistanser og økonomi

Det er enkelt å beskrive avstandsforholdene til TT og UFB, og forskjellen i avstander og kjørelengder mellom østre og vestre E8. De ble nevnt i mitt forrige innlegg i Nordlys 30. mars (Naimak svikter Nord-Norge). Trafikkmengdene er noenlunde kjent. Vegvesenet har ”oversett” at UFB vil fjerne noe trafikk fra E8 og E6.

Når Vegvesenets 2 direktører hevder at denne forskjellen IKKE hører med i en vurdering av østre mot vestre E8, så avdekker de teknokratenes forvirring i møtet med samfunnsøkonomien. Enhver menigmann forstår at det er en forskjell i kjøredistanser, men Vegvesenet får det ikke inn i sine ”oppskrifter”.

Jeg tror at Naimak skjønner dette, og derfor har han ikke besvart mitt innlegg. Mens de to andre, som ikke er interessert i vurderingen, de skriver om personangrep og annet.

Vegdirektøren nevner at UFB og TT kan tilknyttes like godt til vestre E8 som til østre. Da ser vi forskjellen på å sitte i Oslo og å være litt lokalkjent. Forskjellen er på 4-15,5 km hver vei på hver eneste biltur. Altså en formidabel samfunnsøkonomisk forskjell, som tilfeldigvis er uoppdaget i hele Vegvesenet?

Når vegdirektøren støtter en regionsjef som imøtegår sin regjerings klare vedtak om trasevalg østre, så er kanskje vegdirektøren eller Vegvesenet et demokratisk problem? Særlig når vegdirektøren og Naimak som embetsmenn følger personlig partibok og tar parti langs den rød-blå politiske aksen. Uten at jeg er politiker, så mener jeg å se noen overtramp fra embetsverket i denne saken.

Neste gang?

Neste gang Vv gjør en samfunnsøkonomisk vurdering, så anbefales at man legger fram tilleggsopplysninger i saken, som tillegg til ”oppskriften”. Tillegg kan være det som er økonomisk relevant for berørte trafikanter og for samfunnet.

For Kvaløyforbindelsen er Naimak nå begynt med tilsvarende opplegg som i Ramfjord. Han bruker fristene i NTP, og mangelfulle utredninger hos Vegvesenet, til å tvinge kommunen til å velge en dårlig bruløsning. Historien gjentar seg dessverre for Tromsøs vegbrukere.

Fra ca 2004 til foreløpig 2016 har Naimak utredet, anbefalt og argumentert for vestre E8 på tvers av folkeflertallet i Ramfjord, Lyngen og Tromsø. Han har benyttet Vegvesenets utredningsmakt, forsinkelsesmakt og manipuleringsmakt. Er han da helt uten skyld i noe som helst etter E8s 30 års forsinkelser?
 

Terje Walnum